За нас

Уейст Уотър ЕООД е компания предлагаща на своите клиенти комплексно обслужване в областта на третирането на отпадъчни води и утайки образувани в процеса на пречистване им.
Разнообразието на предлаганите от нас услуги ни позволява да приемем като предмет на своята работа всички нужди на клиента възникнали още от момента на изграждане на неговото инвестиционно намерение, в т.ч. :
Консултации и съдействие при подготовката на документацията необходима за получаване на разрешително за заустване на пречистени води
Проектиране
Доставка и монтаж на цялостни системни решения или отделно машинно-технологично оборудване необходимо за работата на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
Извършване на шеф-монтаж и пуск на ПСОВ
Извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка
Консултации при подбора и използването на допълнително необходими за работата на ПСОВ реагенти и тяхната доставка
Дългогодишната практика на нашите инженери, както и установените практики на нашите партньори от Toro Equipment, Испания разполагащи с 25 годишен опит в световен мащаб и 10 годишно присъствие в България ни позволяват да предложим широк диапазон от утвърдени технологични решения намерили своето приложение в редица проекти в страната и чужбина.
При разработването на нашите технически решения винаги проявяваме индивидуален подход съобразен изцяло с нуждите на клиента, ориентираме нашите офертни предложения към минимизиране на СМР разходите, максимално използване на даденостите на отредената от клиента площадка за позициониране на ПСОВ и редуциране на потреблението на електро енергия и реагенти в процеса.
checkmark-circle Безплатна консултация