Решения за отпадни води: предимства и недостатъци

Предимства

Септична яма
(изгребна яма)

Възможност за лесно изпъление от бетон
Изпълнението може да е като „изгребна” или „попивна”
Използването и не изисква заустване
Мястото над инсталацията може да се използва и за друго приложение

Анаеробна станция
(пречиствателна станция без въздух)

По-ниска първоначална инвестиция в сравнение с аеробна
Не изисква ежемесечни разходи за електро енергия
Осъществява пречиствателен ефект
Аеробна станция

Аеробна станция
(Пречиствателна станция с въздух)

Не предполага отделяне на миризми
Осъществява високо ефективен пречиствателен процес
Възможност за близко инсталиране до обекта
Минимални разходи за ток (под 10 лв/мес)
Минимиален обем утайки поради уплътняване
Позволява последващо заустване на водите

Недостатъци

Септична яма
(изгребна яма)

Предполага отделяне на миризми
Изисква често периодично почистване с фекалка
Не осъществява никакъв пречиствателен ефект
Инсталацията не е екологично съобразна
Изисква отдалечена инсталация от обекта

Анаеробна станция
(пречиствателна станция без въздух)

Изисква периодично почистване с фекалка
Възможност за отделяне на миризма поради застояване на водата или загниване на утайката
При неравномерност на постъпващите води не гарантира добър пречиствателен ефект
Генерира по-висок обем излишни утайки
Изисква периодична подмяна на пълнеж

Аеробна станция
(Пречиствателна станция с въздух)

По-висока първоначална инвестиция в сравнение с анаеробна
Наличие на ежемесечни експлоатационни разходи за електро енергия
plus-circlecircle-minus