Текстилна индустрия

No ACF gallery field data found

Текстилна и кожарска индустрия: Разнообразието на технологичните води от тези индустрии е голямо в зависимост от конкретната дейност, но като цяло общото при тях е необходимостта от премахване на високи нива на биологична потребност от кислород (БПК5) и високо органично натоварване, дължащи се на процеси на избелване, измиване и боядисване на текстил, както и щавене на кожи ( кръв, пясък, тор, влакна и др.). Предлаганото от нас оборудване намира успешно приложение във фабрики за боядисване на текстил и вълна, кожарски фабрики и др. и е успешно инсталирано в обект в общ. Пловдив.

Може да се нуждаете също от

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Коагуланти

В процеса на пречистване на води най-фините частици разтворени във водата не се утаяват докато водата е в покой, тъй като са отрицателно електрически заредени и се отблъскват помежду си. За да се постигне по-добър ефект на отстраняването им, се използва химическа обработка. При този метод във водата се въвеждат положително заредени вещества, които влизат в химична реакция с разтворените във вода и формират окрупнени неутрално заредени съединения. Така получените агломерации под формата на големи флокули бързо се отлагат, като при наличието на разбъркване на течността ефектът е по-висок. Този процес се нарича коагулация-флокулация, а използваните вещества се...

Научете повече ↠
Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния..

Научете повече ↠
Безплатна консултация