Преработка на риба и рибни продукти

No ACF gallery field data found

Консервна промишленост и производство на риба и морски продукти: Отпадъчните води от тези промишлености, получени в процеса на почистване на изходните продукти и екстракция на кости имат висока химична потребност от кислород (ХПК) поради завишено съдържание на органични материали, твърди вещества, масла и мазнини, в определени случай придружени и от наличие на високо ниво на азот. При преработката на морски продукти технологичната вода може да е морска, което да доведе до високи концентрации на хлорид, сулфат и натрий. За да се избегне проблемът със солеността определени компоненти или цялото оборудване могат да бъдат изработени от неръждаема стомана. Предлаганото от нас оборудване може да се използва при пречистване на води формирани в преработвателни предприятия за риба и морски продукти, консервни фабрики и др., и е успешно инсталирано в обект в общ. Хасково.

Може да се нуждаете също от

Ротативни решетки

Ротативните решетки Defender® служат за отстраняване на твърди вещества пренасяни от суровата вода, които следват да бъдат отстранени с цел избягване на обструкции и механични проблеми в последващото оборудване. Устройствата са самопочистващи се, с автоматично задвижване и прецеждат отпадъчните води чрез филтриращ барабан изработен от решетъчна или перфорирана мрежа...

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Безплатна консултация