Месодобив и месопреработване

No ACF gallery field data found

Месодобив и месопреработване: Отпадъчните води от този вид промишленост се характеризира с висок обем, голямо органично натоварване и завишено съдържание на твърди вещества. Основни източници на генерирането им са процесите на клане, разфасоване и бланширане, както и почистването на съоръженията и каналите. Предлаганото оборудване работи изключително успешно по отношение на отделянето на твърдите вещества от маслата и мазнините, а при обработка на процесна вода от кланици процентното отстраняване на общо натоварване може да достигне до 95 %. Предлаганите технологични решения са подходящи за използване в кланици, колбасарски цехове, фабрики за полуфабрикати и др., и са намерили приложение в изградени обекти в общ. Сандански и общ. Дряново

 

 

Може да се нуждаете също от

Ротативни решетки

Ротативните решетки Defender® служат за отстраняване на твърди вещества пренасяни от суровата вода, които следват да бъдат отстранени с цел избягване на обструкции и механични проблеми в последващото оборудване. Устройствата са самопочистващи се, с автоматично задвижване и прецеждат отпадъчните води чрез филтриращ барабан изработен от решетъчна или перфорирана мрежа...

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Безплатна консултация