Хранителна и консервна индустрия

No ACF gallery field data found

Хранителна промишленост: Този вид промишлени води се характеризират с високо съдържание на суспендирани твърди вещества, разтворени органични материали и протеини. В зависимост от специфичната дейност на конкретния случай се прилага различен технологичен процес, като предлаганото оборудване може да се използва за третиране на води формирани в сладкарски цехове, предприятия за производство на полуфабрикати и замразени храни/продукти, винарски изби и др. и е успешно инсталирано в обекти общ. Сандански и общ. Пловдив.

 

 

Може да се нуждаете също от

Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния..

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Безплатна консултация