Химическа и фармацевтична индустрия

No ACF gallery field data found

Химическа и фармацевтична промишленост: В процесните води от тези индустрии съществува голяма вариативност в зависимост от използваните суровини и технологии за производство. В различните категории има наличие на оцветители, добавки, бионеразградимо органично съдържание или инхибитори. Освен това, те могат да бъдат силно корозивни, поради което при производството на оборудването се използват материали, специално адаптирани към работните условия. Предлаганото оборудване намира приложение в пречиствателни станции на маслодобивни предприятия, захарни заводи, инсталации за производство на биодизел, предприятия за производство на торове, фабрики за бои и др., и е успешно инсталирано в обекти общ. Етрополе и общ. Русе.

 

 

Може да се нуждаете също от

Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния..

Научете повече ↠
Корекция на pH

Измерването на рН е сред най-важните химически стойности, нейното определяне и контрол е стандартна дейност в много промишлени приложения, в това число и в обработката и пречистването на вода. Желаното ниво на рН в процеса на неутрализация може да бъде регулирано чрез...

Научете повече ↠
Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Безплатна консултация