Модулни пречиствателни станции 30-1000 ЕЖ

No ACF gallery field data found

Пречиствателните станции „Biomod” представляват модулни съоръжения за третиране на отпадъчни битово-фекални води, в които се осъществява биологично пречистване, утаяване и дезинфекция на отпадъчните води, и аеробна стабилизация на излишната активна утайка. Предимствата на предлаганото оборудване са компактни размери, ниски разходи за СМР при инсталация, лесна експлоатация вследствие на автоматизацията на процесите, малък обем на формираните излишни утайки, както и възможността за лесно увеличаване на капацитета им (30- 1000 ЕЖ). Поради високата степен на пречистване която осигуряват „Biomod” са идеално решение за пречистване на отпадъчни води от жилищни сгради, ваканционни селища, хотели и малки населени места при липса на връзка с централизирана канализационна система. Възможността за подземен монтаж, липсата на миризми и ниското ниво на шум при работа на пречиствателните станции позволява тяхното позициониране в зелени площи в непосредствена близост до обекта на формиране на отпадъчните води.

 

Може да се нуждаете също от

Комплексно обслужване

С цел цялостна грижа за клиента и неговата тотална неангажираност с работата на пречиствателните станции предлагаме цялостно комплексно обслужване включващо:
- Консултации и съдействие при подготовката на документацията необходима за получаване на разрешително за заустване на пречистени води
- Проектиране
- Извършване на мониторинг и...

Научете повече ↠
Пясъкозадържатели

Пясъкозадържателите Defender® се използват във втората фаза на предварителна обработка на суровата вода за извличане на суспендираните твърди частици (чакъл, пясък и минерални частици). Целта на третирането с предлаганото оборудване е да се предотврати запушване на каналите и тръбопроводите, да се предпази останалата част от оборудването в инсталацията от абразивно въздействие и да се...

Научете повече ↠
Малки пречиствателни станции 1-20 ЕЖ

Предлаганият тип пречиствателни станции е предназначен за третиране на битови отпадъчни води формирани като резултат от използването на питейна вода за посрещане на домакински и хигиенни нужди в дома или офиса (от кухненски дейности, тоалетни, душове, измиване и др.). Станциите „SBR” са идеално решение при липса на връзка с централизирана канализационна система и...

Научете повече ↠
Безплатна консултация