Малки пречиствателни станции 1-20 ЕЖ

No ACF gallery field data found

Предлаганият тип пречиствателни станции е предназначен за третиране на битови отпадъчни води формирани като резултат от използването на питейна вода за посрещане на домакински и хигиенни нужди в дома или офиса (от кухненски дейности, тоалетни, душове, измиване и др.).

Станциите „SBR” са идеално решение при липса на връзка с централизирана канализационна система и осигуряват качество на изходящите води отговарящо на изискванията на действащите нормативни разпоредби, което позволява те да се заустват в естествени повърхностни водоизточници и пропускливи почви.

Пречиствателните станции от този тип са с компактни размери, напълно оборудвани, лесни за инсталиране и употреба, при своята работа не отделят миризми, шум и вибрации, и могат да намерят приложение в обслужването на необходимостта от пречистване на отпадъчни води от семейни къщи, малки жилищни кооперации, хотели, складове, офис сгради и др.

 

Може да се нуждаете също от

Резервоари / Септични ями / Изгребни ями

В допълнение на инсталирани малки пречиствателни станции може да се използват вкопани резервоари за съхранение ( 1500 л / 3000 л / 5000 л) и последващо използване на изходящите води.
Предлаганите съдове са изработени с подходяща структура за подземен монтаж , не изискват изграждане на „обсаден кожух”, нуждаят се единствено от подложен бетон и засипване с рохка пръст или пясък в непосредствена близост до съоръжението (до 30 см). Към резервоарите има...

Научете повече ↠
Комплексно обслужване

С цел цялостна грижа за клиента и неговата тотална неангажираност с работата на пречиствателните станции предлагаме цялостно комплексно обслужване включващо:
- Консултации и съдействие при подготовката на документацията необходима за получаване на разрешително за заустване на пречистени води
- Проектиране
- Извършване на мониторинг и...

Научете повече ↠
Безплатна консултация