Комплексно обслужване

No ACF gallery field data found

С цел цялостна грижа за клиента и неговата тотална неангажираност с работата на пречиствателните станции предлагаме цялостно комплексно обслужване включващо:

  • Консултации и съдействие при подготовка на документация, необходима за получаване на разрешително за заустване на пречистени води
  • Проектиране
  • Извършване на мониторинг и профлактика на работата на съоръженията, включително проверка настройките на помпите, работата на въздуходувката и работа на автоматизацията на съоръжението, проверка необходимостта от отсраняване на излишната активна утайка от пречиствателните съоръжения;
  • Отстраняването на натрупани излишни утайки;
  • Подмяна, монтаж и пуск на неработещо машинно-технологично оборудване (след приключване на гаранционния срок на съоръженията);

Може да се нуждаете също от

Модулни пречиствателни станции 30-1000 ЕЖ

Пречиствателните станции „Biomod” представляват модулни съоръжения за третиране на отпадъчни битово-фекални води, в които се осъществява биологично пречистване чрез продължителна аерация, утаяване и дезинфекция на отпадъчните води, и аеробна стабилизация на излишната активна...

Научете повече ↠
Пречистване на индустриални води

Пречистване на води за следните индустрии:
- Месодобив и месопреработване
- Млекопреработване
и др.

Научете повече ↠
Безплатна консултация