Пречистване на битово фекални води

Малки пречиствателни станции 1-20 ЕЖ

Предлаганият тип пречиствателни станции е предназначен за третиране на битови отпадъчни води формирани като резултат от използването на питейна вода за посрещане на домакински и хигиенни нужди в дома или офиса (от кухненски дейности, тоалетни, душове, измиване и др.). Станциите „SBR” са идеално решение при липса на връзка с централизирана канализационна система и...

Научете повече ↠
Модулни пречиствателни станции 30-1000 ЕЖ

Пречиствателните станции „Biomod” представляват модулни съоръжения за третиране на отпадъчни битово-фекални води, в които се осъществява биологично пречистване чрез продължителна аерация, утаяване и дезинфекция на отпадъчните води, и аеробна стабилизация на излишната активна...

Научете повече ↠
Резервоари / Септични ями / Изгребни ями

В допълнение на инсталирани малки пречиствателни станции може да се използват вкопани резервоари за съхранение ( 1500 л / 3000 л / 5000 л) и последващо използване на изходящите води.
Предлаганите съдове са изработени с подходяща структура за подземен монтаж , не изискват изграждане на „обсаден кожух”, нуждаят се единствено от подложен бетон и засипване с рохка пръст или пясък в непосредствена близост до съоръжението (до 30 см). Към резервоарите има...

Научете повече ↠
Комплексно обслужване

С цел цялостна грижа за клиента и неговата тотална неангажираност с работата на пречиствателните станции предлагаме цялостно комплексно обслужване включващо:
- Консултации и съдействие при подготовката на документацията необходима за получаване на разрешително за заустване на пречистени води
- Проектиране
- Извършване на мониторинг и...

Научете повече ↠
Безплатна консултация