Третиране на утайки

No ACF gallery field data found

Филтър-пресите Draco® са предназначени за оптимално обезводняване на утайки с произход от индустриални или градски отпадъчни води. Отличават се с висока ефективност (възможност за 24 часова работа), надеждност, минимални разходи за поддръжка и специфична затворена конструкция непозволяваща разпръскване на утайки около оборудването по време на работа и влизането в контакт на третирания материал със задвижващите части на инсталацията. Вложените елементи се произвеждат се от въглеродна стомана, неръждаема стомана и стъклопласт, като всички са третирани с различни повърхностни покрития, които защитават филтърната преса от потенциална корозия. Високата степен на сухота намалява разходите за управление на произведената утайка при нейното депониране или последващо използване. 
Различните модели филтър преси предлагат широк спектър от възможности що се отнася до размера и броя на филтърните плочи. Стандартните размери са: 470 x 470, 630 x 630, 800 x 800, възможни са изпълнения и на размери 1,000 x 1,000 и 1200 x 1,200.

Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Полуавтоматична филтър преса

Полуавтоматичната филтър преса Draco® се характеризира с хидравлична система за затваряне на филтърния пакет, която се управлява от джойстик, снабдена е също с въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, дренажен улей и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Ръчна филтър преса

Ръчна филтърна преса е най-простият модел в гамата на Draco®, разполага с помпа с ръчен лост за управление на системата за отваряне и затваряне на филтриращия пакет, въздушна верига за продухване на утайки, дренажен улей, странични предпазни пластини и фланшови връзки...

Научете повече ↠
Безплатна консултация