Компактиращ шнек

No ACF gallery field data found

Компактиращият шнек Defender® представлява оборудване, което може да изпълнява няколко функции в процеса на премахване на твърдите вещества от води в градски и промишлени пречиствателни станции в т.ч. транспортиране, дехидратиране (намаляване на съдържанието на влага в отделените твърди вещества) и уплътняване (редуциране на техния обем). Предимствата на предлаганото оборудване са лесно инсталиране, висока производителност, голяма надеждност (дизайн предотвратяващ влизането в контакт на материала за третиране със задвижващите части), лесен достъп за обслужване, висока транспортна мощност и изработка от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316.

Може да се нуждаете също от

Ротативни решетки

Ротативните решетки Defender® служат за отстраняване на твърди вещества пренасяни от суровата вода, които следват да бъдат отстранени с цел избягване на обструкции и механични проблеми в последващото оборудване. Устройствата са самопочистващи се, с автоматично задвижване и прецеждат отпадъчните води чрез филтриращ барабан изработен от решетъчна или перфорирана мрежа...

Научете повече ↠
Пясъкозадържатели

Пясъкозадържателите Defender® се използват във втората фаза на предварителна обработка на суровата вода за извличане на суспендираните твърди частици (чакъл, пясък и минерални частици). Целта на третирането с предлаганото оборудване е да се предотврати запушване на каналите и тръбопроводите, да се предпази останалата част от оборудването в инсталацията от абразивно въздействие и да се...

Научете повече ↠
Транспортиращ шнек

Транспортиращите шнекове Defender® са изработени от неръждаема стомана, състоят от корпус под формата на улей и вграден в него винт, намират приложение в множество сектори и дейности като измерване и дозиране, съхранение и транспортиране. Предлаганите конвейри се отличават с дизайн изключващ наличието на вътрешна централна полутръба, което подпомага постигането на по-ефективно транспортно въртене и придвижване […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация