Шнекове

No ACF gallery field data found

Предлаганото оборудване позволя изпълнението на редица дейности свързани с механичното пречистване на отпадъчни води, в т.ч. компактиране, транспортиране, обезводняване и смесване на неразтворени вещества и/или утайки. Компактиращите шнекове уплътняват и обезводняват задържани твърди вещества, Транспортиращите подпомагат прехвърлянето на задържани неразтворени вещества до мястото за тяхното събиране, а Шнековете- смесители позволяват хомогенизирането на различни материали (най-често утайки и вар).

Компактиращ шнек

Компактиращият шнек Defender® представлява оборудване, което може да изпълнява няколко функции в процеса на премахване на твърдите вещества от води в градски и промишлени пречиствателни станции в т.ч. транспортиране, дехидратиране (намаляване на съдържанието на влага в отделените твърди вещества) и уплътняване (редуциране на техния обем). Предимствата на предлаганото оборудване са лесно инсталиране, висока производителност, голяма […]

Научете повече ↠
Транспортиращ шнек

Транспортиращите шнекове Defender® са изработени от неръждаема стомана, състоят от корпус под формата на улей и вграден в него винт, намират приложение в множество сектори и дейности като измерване и дозиране, съхранение и транспортиране. Предлаганите конвейри се отличават с дизайн изключващ наличието на вътрешна централна полутръба, което подпомага постигането на по-ефективно транспортно въртене и придвижване […]

Научете повече ↠
Шнек-смесител

Шнековете-смесители Draco® представляват смесител за добавки с високи транспортен капацитет (0,3-10m3/ч) и смесваща способност дължаща се на двойната му вътрешна система (два винта) изработен от неръждаема стомана. Предимствата на предлаганото оборудване са неговата ефикасна работа, малката площ необходима за разполагане и ниските разходи за поддръжка.

Научете повече ↠
Безплатна консултация