Ротативни решетки

No ACF gallery field data found

Ротативните решетки Defender® служат за отстраняване на твърди вещества пренасяни от суровата вода, които следват да бъдат отстранени с цел избягване на обструкции и механични проблеми в последващото оборудване. Устройствата са самопочистващи се, с автоматично задвижване и прецеждат отпадъчните води чрез филтриращ барабан изработен от решетъчна или перфорирана мрежа с различни отвори (от 3,0 до 0,15 мм) в зависимост от вида и количеството на твърдите вещества. 
Инсталирането на този тип оборудване в пречиствателни станции на населени места може да позволи отмяна на нуждата от  първични утаители, осигурявайки елиминиране на едри пясъци и до 30% от мазнините. Предлаганото оборудване е лесно за експлоатация поради факта, че потокът за третиране влиза през фланец, разположен от външната му страна и се разпределя равномерно от преливник над барабанния филтър. Твърдите частици се задържат върху повърхността на барабана докато той се върти, като потокът, преминаващ през мрежата изпълнява функция за почистване при преминаването му отново през дъното на барабана. При преминаване през външния скрепер твърдите частици се отделят от мрежата и отпадат по улея по гравитичен път. Ротативните решетки Defender се разделят на няколко модела в зависимост от диаметъра на филтриращия барабан и обслужвания дебит:
Модел 40 (Диаметър на филтриращия барабан 400 мм) и модел 63 (630 мм)

 

 

 

Модел HPS

 

Може да се нуждаете също от

Канални решетки

Канални решетки Defender® представляват многофункционално оборудване, което намира приложение в процесите на прецеждане, уплътняване и транспортиране при механичното пречистване на отпадъчни води. Инсталирането на тези съоръжения предотвратява попадането на различни по размер и вид твърди вещества, които се намират в отпадъчните води и...

Научете повече ↠
Комбинирани съоръжения

Комбинираните съоръжения Defender® представляват комплексно оборудване позволяващо едновременно изпълнението на няколко процеса: прецеждане, отстраняване на пясък и мазнини. Тези съоръжения включват канален решетков шнек-транспортьор или компактиращ шнек, 2 бр. шнеков транспортьор (надлъжен и наклонен), вана за отстраняване на пясък и мазнини и скеперна система. След като твърдите...

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Безплатна консултация