Канални решетки

No ACF gallery field data found

Канални решетки Defender® представляват многофункционално оборудване, което намира приложение в процесите на прецеждане, уплътняване и транспортиране при механичното пречистване на отпадъчни води. Инсталирането на тези съоръжения предотвратява попадането на различни по размер и вид твърди вещества, които се намират в отпадъчните води и причиняват запушване на канали, резервоари и тръбопроводи, и защитава останалата част от оборудването в станцията от претоварване, блокиране и износване. 
Решетъчната структура във форма на надупчена полутръба е изработена от неръждаема стомана с отвори с размер от 1 до 10 мм.
 Характерния дизайн на оборудването е специално разработен за неговото лесно монтиране в канали, като изпълнението може да бъда според конкретните нужди под различни ъгли и може да бъде предложено в две разновидности с и без вана за компактиране. Като предимства на предлаганото оборудване може да се изтъкнат висока транспортна способност, лесно почистване, монтирани четки от външната страна на винта които поддържат решетката постоянно чиста. При наличие на вана за уплътняване в нея е предвидена система за почистване на решетката използваща водни струи. Инсталираните винтове са устойчиви на износване вследствие на триене поради подсилената вътрешна повърхност на конвейерната тръба.

Може да се нуждаете също от

Комбинирани съоръжения

Комбинираните съоръжения Defender® представляват комплексно оборудване позволяващо едновременно изпълнението на няколко процеса: прецеждане, отстраняване на пясък и мазнини. Тези съоръжения включват канален решетков шнек-транспортьор или компактиращ шнек, 2 бр. шнеков транспортьор (надлъжен и наклонен), вана за отстраняване на пясък и мазнини и скеперна система. След като твърдите...

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Автоматична филтър преса

Автоматичната филтър преса е най-усъвършенствания модел в гамата на Draco®, който извършва пълния цикъл на обезводняване на утайките автоматично. Моделът е снабден с  хидравлична група, въздушна верига за продухване на утайки, системи за безопасност, разклащане на вала за подпомагане на изпадането на утайките, дренажен улей, авариент стоп и фланшови връзки.

Научете повече ↠
Безплатна консултация