Решетки

No ACF gallery field data found

В зависимост от принципа си на функциониране предлаганите решетки могат да се делят на статични и ротативни. При първия тип водата се прецежда през статично сито, което отделя твърдите вещества от пречистваните води, които се събират в основата на оборудването по естествен начин вследствие от наклона самата решетка, при втория ситото се върти подпомагано от редуктор, има инсталирана преграда и улей, които подпомагат отделянето на задържаните вещества, а инсталираните в този тип оборудване дюзи предпазват допълнително от затлачване. Друг тип от предлаганите решетки позволява монтиране в открити канали, като в този случай инсталиран в оборудването щнек отвежда и компактира уловените твърди вещества.

Статични решетки

Статичните решетки Defender® са изработени от пластмаса подсилена с фибро-стъкло, те разполагат с филтърна мрежа от неръждаема стомана която премахва твърдите частици във водата чрез прецеждане през статично сито. Оборудването е снабдено с дренажен тръбопроводи и изходни тръби за чиста вода...

Научете повече ↠
Ротативни решетки

Ротативните решетки Defender® служат за отстраняване на твърди вещества пренасяни от суровата вода, които следват да бъдат отстранени с цел избягване на обструкции и механични проблеми в последващото оборудване. Устройствата са самопочистващи се, с автоматично задвижване и прецеждат отпадъчните води чрез филтриращ барабан изработен от решетъчна или перфорирана мрежа...

Научете повече ↠
Канални решетки

Канални решетки Defender® представляват многофункционално оборудване, което намира приложение в процесите на прецеждане, уплътняване и транспортиране при механичното пречистване на отпадъчни води. Инсталирането на тези съоръжения предотвратява попадането на различни по размер и вид твърди вещества, които се намират в отпадъчните води и...

Научете повече ↠
Безплатна консултация