Пясъкозадържатели

No ACF gallery field data found

Пясъкозадържателите Defender® се използват във втората фаза на предварителна обработка на суровата вода за извличане на суспендираните твърди частици (чакъл, пясък и минерални частици). Целта на третирането с предлаганото оборудване е да се предотврати запушване на каналите и тръбопроводите, да се предпази останалата част от оборудването в инсталацията от абразивно въздействие и да се облекчи натоварването в работата на следващите съоръжения за пречистване. Пясъкозадържателите се състоят от камера за постъпване на суровата вода (изработена от полиестер, подсилен със стъклопласт (FRP) или неръждаема стомана) и кух улей с инсталиран винт който улавя, задържа и транспортира твърдите частици. Предимства на предлаганото оборудване са неговите лесно почистване и поддържане, удобство за проверка чрез люк, дизайн предотвратяващ проблеми със задръстване и въздушната херметичност, както и висока ефективност (премахва до 97% от пясъчните частици до диметър 0,15 - 0,2 mm).

Може да се нуждаете също от

Транспортиращ шнек

Транспортиращите шнекове Defender® са изработени от неръждаема стомана, състоят от корпус под формата на улей и вграден в него винт, намират приложение в множество сектори и дейности като измерване и дозиране, съхранение и транспортиране. Предлаганите конвейри се отличават с дизайн изключващ наличието на вътрешна централна полутръба, което подпомага постигането на по-ефективно транспортно въртене и придвижване […]

Научете повече ↠
Комбинирани съоръжения

Комбинираните съоръжения Defender® представляват комплексно оборудване позволяващо едновременно изпълнението на няколко процеса: прецеждане, отстраняване на пясък и мазнини. Тези съоръжения включват канален решетков шнек-транспортьор или компактиращ шнек, 2 бр. шнеков транспортьор (надлъжен и наклонен), вана за отстраняване на пясък и мазнини и скеперна система. След като твърдите...

Научете повече ↠
Компактиращ шнек

Компактиращият шнек Defender® представлява оборудване, което може да изпълнява няколко функции в процеса на премахване на твърдите вещества от води в градски и промишлени пречиствателни станции в т.ч. транспортиране, дехидратиране (намаляване на съдържанието на влага в отделените твърди вещества) и уплътняване (редуциране на техния обем). Предимствата на предлаганото оборудване са лесно инсталиране, висока производителност, голяма […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация