Комбинирани съоръжения

No ACF gallery field data found

Комбинираните съоръжения Defender® представляват комплексно оборудване позволяващо едновременно изпълнението на няколко процеса: прецеждане, отстраняване на пясък и мазнини. Тези съоръжения включват канален решетков шнек-транспортьор или компактиращ шнек, 2 бр. шнеков транспортьор (надлъжен и наклонен), вана за отстраняване на пясък и мазнини и скеперна система. След като твърдите частици са прецедени, уплътнени и отстранени, оборудването е снабдено със система за фина аерация разположена на дъното на ваната, която позволява на мазнините да изплуват на повърхността. След това мазнините се отстраняват чрез скреперна система за улавяне, разположена в края на ваната за отстраняване на пясък и мазнини, която ги пренасят към ръба на ваната от където се извличат гравитачно по тръба.

 

Може да се нуждаете също от

Канални решетки

Канални решетки Defender® представляват многофункционално оборудване, което намира приложение в процесите на прецеждане, уплътняване и транспортиране при механичното пречистване на отпадъчни води. Инсталирането на тези съоръжения предотвратява попадането на различни по размер и вид твърди вещества, които се намират в отпадъчните води и...

Научете повече ↠
Транспортиращ шнек

Транспортиращите шнекове Defender® са изработени от неръждаема стомана, състоят от корпус под формата на улей и вграден в него винт, намират приложение в множество сектори и дейности като измерване и дозиране, съхранение и транспортиране. Предлаганите конвейри се отличават с дизайн изключващ наличието на вътрешна централна полутръба, което подпомага постигането на по-ефективно транспортно въртене и придвижване […]

Научете повече ↠
Пясъкозадържатели

Пясъкозадържателите Defender® се използват във втората фаза на предварителна обработка на суровата вода за извличане на суспендираните твърди частици (чакъл, пясък и минерални частици). Целта на третирането с предлаганото оборудване е да се предотврати запушване на каналите и тръбопроводите, да се предпази останалата част от оборудването в инсталацията от абразивно въздействие и да се...

Научете повече ↠
Безплатна консултация