Механично пречистване

No ACF gallery field data found

Предлаганото оборудване за механично пречистване намира приложение при третиране на битово-фекални и промишлени отпадъчни води, неговото отделно или комбинирано използване спомага за прецеждане, улавяне, компактиране и транспортиране на различни видове твърди вещества. Употребата на този вид съоръжения има за цел намаляването на неразтворени вещества в отпадъчните води и предпазването на инсталираното впоследствие оборудване по пътя на водата от тяхното попадане, което може да доведе до затлачване, блокиране и износване на различни части.

Решетки

В зависимост от принципа си на функциониране предлаганите решетки могат да се делят на статични и ротативни. При първия тип водата се прецежда през статично сито, което отделя твърдите вещества от пречистваните води, които се събират в основата на оборудването по естествен начин вследствие от наклона самата решетка, при втория ситото се върти подпомагано от...

Научете повече ↠
Шнекове

Предлаганото оборудване позволя изпълнението на редица дейности свързани с механичното пречистване на отпадъчни води, в т.ч. компактиране, транспортиране, обезводняване и смесване на неразтворени вещества и/или утайки. Компактиращите шнекове уплътняват и обезводняват задържани твърди вещества, Транспортиращите подпомагат прехвърлянето на...

Научете повече ↠
Пясъкозадържатели

Пясъкозадържателите Defender® се използват във втората фаза на предварителна обработка на суровата вода за извличане на суспендираните твърди частици (чакъл, пясък и минерални частици). Целта на третирането с предлаганото оборудване е да се предотврати запушване на каналите и тръбопроводите, да се предпази останалата част от оборудването в инсталацията от абразивно въздействие и да се...

Научете повече ↠
Комбинирани съоръжения

Комбинираните съоръжения Defender® представляват комплексно оборудване позволяващо едновременно изпълнението на няколко процеса: прецеждане, отстраняване на пясък и мазнини. Тези съоръжения включват канален решетков шнек-транспортьор или компактиращ шнек, 2 бр. шнеков транспортьор (надлъжен и наклонен), вана за отстраняване на пясък и мазнини и скеперна система. След като твърдите...

Научете повече ↠
Безплатна консултация