Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

No ACF gallery field data found

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния за добавяне на поли-електролит, основен съд, смесителен резервоар, миксер и дозаторна система. Фунията за добавяне на гранулиран поли-електролит е изработена от неръждаема стомана и е инсталирана върху тялото на автоматичната станция. Основният съд е с правоъгълна форма, изработен от полиестер, подсилен с фибростъкло, в него полимерът се приготвя и узрява, оборудван е с горен оперативен отвор и дънна дренажна дюза. 
В резервоара има инсталирани поплавъци за минимално, максимално и средно ниво, чрез които се контролира автоматичното стартиране на миксера, захранването с поли-електролит и с вода. Смесването на поли-електролита с вода се прави в смесителен резервоар от неръждаема стомана разположен от едната страна над основния съд. Системата за подаване на вода има контролен електронен клапан и регулатор на налягането, който контролира дебита на подаване според нуждите. Добавянето на вода се осъществява през два входа на различни височини, с цел да се предизвика необходимото завихряне за извършване на първото смесване с поли-електролитите и да се избягва появата на бучки. Разбъркването се осъществява посредством вграден миксер с бъркалка управляван от мотор-редуктор. Дозирането се извършва чрез инсталирана в горната част дозаторна помпа. Инсталирането на подобно оборудване е необходимо във всички системи, които изискват дозиране на поли-електролит за флокулация при третиране на всички видове промишлени и градски отпадъчни води.

 

Може да се нуждаете също от

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Флокулатори

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на...

Научете повече ↠
Флокуланти

Процесът на флокулация е процес приложим при пречистване на вода, уплътняване и обезводняване на утайките, при който се получава окрупняване на частиците образувани по време на коагулационната стъпка и формиране на т.нар. флокули. Такова третиране може да се приложи само след коагулация, туй като при нея намаляването на силите на отблъскване между частиците благоприятства образуването им в...

Научете повече ↠
Безплатна консултация