Автоматична станция за подготовка емулгиран поли-електролит PAPE

No ACF gallery field data found

Автоматичната станция за подготовка на емулгиран поли-електролит PAPE® е представлява автоматизирано оборудване за подготовка и дозирането на течни полимери, което позволява съкращаване на времето за узряването им. Предлаганото оборудване се състои от основен резервоар изработен от полиестер, подсилен с фибростъкло, миксер за постигане на оптимална концентрация на течен полимер, две дозиращи помпи, едната за подаване на течния поли-електролит към резервоара и втора за доставяне на сместа до мястото на нейното дозиране и дебитомер за регулиране на входящия поток вода.

Може да се нуждаете също от

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Флокулатори

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на...

Научете повече ↠
Флокуланти

Процесът на флокулация е процес приложим при пречистване на вода, уплътняване и обезводняване на утайките, при който се получава окрупняване на частиците образувани по време на коагулационната стъпка и формиране на т.нар. флокули. Такова третиране може да се приложи само след коагулация, туй като при нея намаляването на силите на отблъскване между частиците благоприятства образуването им в...

Научете повече ↠
Безплатна консултация