Утайкоуплътнител

No ACF gallery field data found

Утайкоуплътнителите Sludgeway® са оборудване спомагащо за намаляване на концентрацията на твърди вещества и увеличаване на концентрацията на утайката в отпадъчните води. Голямото разнообразие от модели позволява обработка на различни обеми вода. Работата на предлаганото оборудване е напълно автоматизирана и лесна за управление чрез PLC контролен модул снабден с touch screen, като в допълнение е оборудвана с аварийно изключване и системи за сигурност, пневматична верига за управление и впръскване на въздух

Може да се нуждаете също от

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Флокулатори

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на...

Научете повече ↠
Сепаратор

Сепараторите за мазнини Fatflot® са предназначени за оптимално третиране и отделяне на мазнини разтворени в отпадъчните води. Голямото разнообразие на продуктите от тази серия позволява обработка на различни дебити. Протичащият процес на впръскване на въздух подпомага изплуването и окрупняването на разтворените мазнини към повърхността, откъдето те бива отстранени от скрепер . Работата на...

Научете повече ↠
Безплатна консултация