Флотатор

No ACF gallery field data found

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Пречистването на замърсеностите тук протича чрез комбинация на няколко процеса: коагулация, чрез добавяне на съответните химикали се образуват т.нар „флокули” (окрупнени части замърсености), флотация при която, под въздействието на разтворен въздух образуваните вече флокули „флотират” (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер и утаяване на по-едрите и тежки частици, които впоследствие се отстраняват от дъното подпомогнати от ламелна система. Работата на предлаганото оборудване е напълно автоматизирано и лесна за управление чрез PLC контролен модул снабден с touch screen, като в допълнение е оборудвана с аварийно изключване и системи за сигурност, пневматична верига за управление и впръскване на въздух.

 

Може да се нуждаете също от

Флокулатори

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на...

Научете повече ↠
Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния..

Научете повече ↠
Флокуланти

Процесът на флокулация е процес приложим при пречистване на вода, уплътняване и обезводняване на утайките, при който се получава окрупняване на частиците образувани по време на коагулационната стъпка и формиране на т.нар. флокули. Такова третиране може да се приложи само след коагулация, туй като при нея намаляването на силите на отблъскване между частиците благоприятства образуването им в...

Научете повече ↠
Безплатна консултация