Флотатори

No ACF gallery field data found

Флотаторът представлява оборудване за ефикасно физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Наименованието им произлиза от протичащия процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух, замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. Голямото разнообразие на предлаганите флотационни системи с разтворен въздух позволяват широк диапазон обработки на различни видове отпадъчни води.

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Сепаратор

Сепараторите за мазнини Fatflot® са предназначени за оптимално третиране и отделяне на мазнини разтворени в отпадъчните води. Голямото разнообразие на продуктите от тази серия позволява обработка на различни дебити. Протичащият процес на впръскване на въздух подпомага изплуването и окрупняването на разтворените мазнини към повърхността, откъдето те бива отстранени от скрепер . Работата на...

Научете повече ↠
Утайкоуплътнител

Утайкоуплътнителите Sludgeway® са оборудване спомагащо за намаляване на концентрацията на твърди вещества и увеличаване на концентрацията на утайката в отпадъчните води. Голямото разнообразие от модели позволява обработка на различни обеми вода. Работата на предлаганото оборудване е напълно автоматизирана и лесна за управление чрез...

Научете повече ↠
Безплатна консултация