Флокулатори

No ACF gallery field data found

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на проби, PEHD тръби, опора от неръждаема стомана и система за регулиране на височината.

 

Тръбни флокулатори - Технически Спецификации, мм (вътр.)

Може да се нуждаете също от

Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Натриева основа

Натриевата основа (известна също като сода каустик, натриев хидроксид или луга) е твърдо, хигроскопично бяло вещество. Тази силна основа (рН = 14 при c = 1 mol / l) се разтваря леко във вода с отделяне на топлина, също така лесно реагира с въглеродния диоксид във въздуха, поради което се съхранява в херметически затворени съдове, […]

Научете повече ↠
Солна киселина

Солната киселина е силна неорганична киселинна, солите на която се наричат хлориди, като най-известен е натриевия хлорид (NaCl) (кухненска сол).
 Киселината се използва широко в химическата промишленост, минната промишленост и металургията. В процеса на пречистване на води се използва успешно при корекция където стойността на рН на суровата вода надвишава допустимите нива.

Научете повече ↠
Безплатна консултация