Физико-химично пречистване

No ACF gallery field data found

Предлаганото оборудване за физико-химично пречистване намира приложение при третиране на промишлени отпадъчни води, неговото отделно или комбинирано използване спомага за окрупняване, коагулиране, флотиране и отстраняване на различни разтворени в отпадъчните води твърди вещества. Употребата на този вид съоръжения има за цел ефективното пречистване на съществени по обем отпадъчните води с минимално по обем, както и подготовката на химическите добавки необходими за това.

Флотатори

Флотаторът представляват оборудване за ефикасно физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Наименованието им произлиза от протичащия процес на „флотация” , при който, под въздействието на разтворен въздух, замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от...

Научете повече ↠
Флокулатори

Тръбния флокулатор е оборудване което служи като допълнение към серията флотатори, като повишава тяхната ефективност, производителност и улеснява пречистването на отпадъчните води. Всички модели са оборудвани с точки за добавяне на реагент, и полиелектролит, кранове за вземане на...

Научете повече ↠
Системи за подготовка и дозиране

При пречистването на промишлени и градски отпадъчни води, в допълнение към третирането с разтворен въздух (флотация), за подпомагане на процеса на флокулация (образуване на по-едри по размер частици) е необходимо да се направи дозиране на химически реагенти. Тези химикали трябва да се разреждат с вода, да узряват и чак след това да се добавят чрез дозиращи помпи към...

Научете повече ↠
Безплатна консултация