Солна киселина

No ACF gallery field data found

Солната киселина е силна неорганична киселинна, солите на която се наричат хлориди, като най-известен е натриевия хлорид (NaCl) (кухненска сол).
 Киселината се използва широко в химическата промишленост, минната промишленост и металургията. В процеса на пречистване на води се използва успешно при корекция където стойността на рН на суровата вода надвишава допустимите нива.

Може да се нуждаете също от

Сярна киселина

Предлаганата техническа сярна киселина (96%) е една от най-силните киселини и е много корозивна, тя представлява безцветна (кафеникава), мазна, много вискозна и хигроскопична течност с различни концентрации. Подходяща е за използване поради своето малко влияние от температурите на заобикалящата среда. В процеса на пречистване на води се използва успешно при корекция където стойността на рН […]

Научете повече ↠
Натриева основа

Натриевата основа (известна също като сода каустик, натриев хидроксид или луга) е твърдо, хигроскопично бяло вещество. Тази силна основа (рН = 14 при c = 1 mol / l) се разтваря леко във вода с отделяне на топлина, също така лесно реагира с въглеродния диоксид във въздуха, поради което се съхранява в херметически затворени съдове, […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация