Корекция на pH

No ACF gallery field data found

Измерването на рН е сред най-важните химически стойности, нейното определяне и контрол е стандартна дейност в много промишлени приложения, в това число и в обработката и пречистването на вода. Желаното ниво на рН в процеса на неутрализация може да бъде регулирано чрез добавяне на разтвори на киселинни и алкални вещества (основи).

Сярна киселина

Предлаганата техническа сярна киселина (96%) е една от най-силните киселини и е много корозивна, тя представлява безцветна (кафеникава), мазна, много вискозна и хигроскопична течност с различни концентрации. Подходяща е за използване поради своето малко влияние от температурите на заобикалящата среда. В процеса на пречистване на води се използва успешно при корекция където стойността на рН […]

Научете повече ↠
Натриева основа

Натриевата основа (известна също като сода каустик, натриев хидроксид или луга) е твърдо, хигроскопично бяло вещество. Тази силна основа (рН = 14 при c = 1 mol / l) се разтваря леко във вода с отделяне на топлина, също така лесно реагира с въглеродния диоксид във въздуха, поради което се съхранява в херметически затворени съдове, […]

Научете повече ↠
Солна киселина

Солната киселина е силна неорганична киселинна, солите на която се наричат хлориди, като най-известен е натриевия хлорид (NaCl) (кухненска сол).
 Киселината се използва широко в химическата промишленост, минната промишленост и металургията. В процеса на пречистване на води се използва успешно при корекция където стойността на рН на суровата вода надвишава допустимите нива.

Научете повече ↠
Безплатна консултация