Железен трихлорид

No ACF gallery field data found

Железният хлорид е червеникаво кафяво, течно, силно корозивно вещество с активна съставка базирана на тривалентно желязо и концентрация около 12% Fe3 +, което се използва главно при третиране на промишлена вода с цел коагулация и оттам намаляване на нивата на ХПК, БПК5, Неразтворени и екстрахируеми вещества, и отстраняване на фосфор и амонии. Предимство на предлагания продукт е успешното му действие по отношение пречистването на отпадъчни води съдържащи нутриенти (хранителни вещества), чието изпускане в околната среда крие големи рискове човешкото здраве. При други условия Азот и Фосфор могат да се третират само в отделно стъпало на пречиствателните станции (което води до увеличаване на инвестиционните и експлоатационните разходи), в случай на използване на железен хлорид качествените показателите на пречистените води са значително намалени и в следствие на неговото добавяне се постига по-висока ефективност при отстраняването им. Други предимства на продукта, които следва да се изтъкнат са факта, че при негово оптимално дозиране е възможно да се коригира степента на натоварване на биологичното стъпало на пречиствателния процес (да се намали време престоя - да се увеличи капацитета на инсталацията), както и факта, че при неговото използване намалява консумираното количество въздух, необходимо за аериране в биологичния етап, което води до намаляване на консумацията на енергия в биологичния етап на пречистване.

Може да се нуждаете също от

Алуминиев Поли хлорид (PAX)

Алуминиевият поли хлорид (PAX) е ефективен коагулант подходящ за пречистване на питейни и отпадъчни води. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Фосфор и обема на утайката. Алуминиевият поли хлорид е ефикасен за употреба при всякакъв вид вода (дории при ниски температури), ефективен е в сравнително ниски дози […]

Научете повече ↠
Железен сулфат

Железният сулфат е коагулант с активно вещество базирано на тривалентно желязо. Продуктът намира широко приложение за ефикасно пречистване на битово-фекални и промишлено води поради своята стабилност в сравнение с други соли на желязото, своята по-малка корозивност в сравнение с други подобни химикали (напр. Железен хлорид) и факта, че не изисква специални мерки при съхранение. 
Други […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация