Железен сулфат

No ACF gallery field data found

Железният сулфат е коагулант с активно вещество базирано на тривалентно желязо. Продуктът намира широко приложение за ефикасно пречистване на битово-фекални и промишлено води поради своята стабилност в сравнение с други соли на желязото, своята по-малка корозивност в сравнение с други подобни химикали (напр. Железен хлорид) и факта, че не изисква специални мерки при съхранение. 
Други предимства на продукта, които следва да се изтъкнат са факта, че чрез неговото дозиране е възможно да се коригира степента на натоварване на биологичното стъпало на пречиствателния процес (да се намали време престоя - да се увеличи капацитета на инсталацията), както и превъзходните количествени и качествени параметри (ниско съдържание на фосфор, органични вещества, сулфиди и др.) на формираната утайка, което позволява увеличаване на капацитета за обезводняване на утайките. Използването на железен сулфат намалява консумацията на поли електролити (20-25%) и количеството въздух, необходимо за аериране в биологичния етап, което води до намаляване на консумацията на химикали и енергия в биологичния етап на пречистване.

Може да се нуждаете също от

Алуминиев Сулфат

Aлуминиевият сулфат е коагулант базиран на тривалентни алуминиеви активни съединения, който може да се използва в пречистване на питейни и отпадъчни води, калибриране при производство на хартия и много други промишлени дейности. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества и обема на утайката. Използването на алуминиевия сулфат при […]

Научете повече ↠
Железен трихлорид

Железният хлорид е червеникаво кафяво, течно, силно корозивно вещество с активна съставка базирана на тривалентно желязо и концентрация около 12% Fe3 +, което се използва главно при третиране на промишлена вода с цел коагулация и оттам намаляване на нивата на ХПК, БПК5, Неразтворени и екстрахируеми вещества, и отстраняване на фосфор и амонии. Предимство на предлагания […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация