Алуминиев Сулфат

No ACF gallery field data found

Aлуминиевият сулфат е коагулант базиран на тривалентни алуминиеви активни съединения, който може да се използва в пречистване на питейни и отпадъчни води, калибриране при производство на хартия и много други промишлени дейности. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества и обема на утайката. Използването на алуминиевия сулфат при преработка на води значително намаляване на общите разходи за обработка.

Алуминиевият сулфат се продава в твърда и течна форма с различна гранулометрия и концентрации:

Сух, гранулиран с размери 0-0.5 мм
Сух, гранулиран с размери
0.5-3 мм, (0.5-5 мм), (2 - 7 мм);
Сух, гранулиран с размери 20-50 мм
При използване се препоръчва разтваряне в разтвор от 5-20% за непрекъснато приготвяне и 5-40% прекъснато

Течен, разтвор, 42 %
Директно дозиране, без разреждане

Може да се нуждаете също от

Алуминиев Поли хлорид (PAX)

Алуминиевият поли хлорид (PAX) е ефективен коагулант подходящ за пречистване на питейни и отпадъчни води. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Фосфор и обема на утайката. Алуминиевият поли хлорид е ефикасен за употреба при всякакъв вид вода (дории при ниски температури), ефективен е в сравнително ниски дози […]

Научете повече ↠
Железен сулфат

Железният сулфат е коагулант с активно вещество базирано на тривалентно желязо. Продуктът намира широко приложение за ефикасно пречистване на битово-фекални и промишлено води поради своята стабилност в сравнение с други соли на желязото, своята по-малка корозивност в сравнение с други подобни химикали (напр. Железен хлорид) и факта, че не изисква специални мерки при съхранение. 
Други […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация