Алуминиев Поли хлорид (PAX)

No ACF gallery field data found

Алуминиевият поли хлорид (PAX) е ефективен коагулант подходящ за пречистване на питейни и отпадъчни води. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Фосфор и обема на утайката. Алуминиевият поли хлорид е ефикасен за употреба при всякакъв вид вода (дории при ниски температури), ефективен е в сравнително ниски дози и намалява необходимостта от използване на химикали за регулиране на нивото на pH. Може да се дозира директно в процеса или след разреждане.

Алуминиевият поли хлорид се предлага в течна форма със следните концентрации:

PAX 10 %

PAX 18 %

Може да се нуждаете също от

Железен трихлорид

Железният хлорид е червеникаво кафяво, течно, силно корозивно вещество с активна съставка базирана на тривалентно желязо и концентрация около 12% Fe3 +, което се използва главно при третиране на промишлена вода с цел коагулация и оттам намаляване на нивата на ХПК, БПК5, Неразтворени и екстрахируеми вещества, и отстраняване на фосфор и амонии. Предимство на предлагания […]

Научете повече ↠
Железен сулфат

Железният сулфат е коагулант с активно вещество базирано на тривалентно желязо. Продуктът намира широко приложение за ефикасно пречистване на битово-фекални и промишлено води поради своята стабилност в сравнение с други соли на желязото, своята по-малка корозивност в сравнение с други подобни химикали (напр. Железен хлорид) и факта, че не изисква специални мерки при съхранение. 
Други […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация