Коагуланти

No ACF gallery field data found

В процеса на пречистване на води най-фините частици разтворени във водата не се утаяват докато водата е в покой, тъй като са отрицателно електрически заредени и се отблъскват помежду си. За да се постигне по-добър ефект на отстраняването им, се използва химическа обработка. При този метод във водата се въвеждат положително заредени вещества, които влизат в химична реакция с разтворените във вода и формират окрупнени неутрално заредени съединения. Така получените агломерации под формата на големи флокули бързо се отлагат, като при наличието на разбъркване на течността ефектът е по-висок. Този процес се нарича коагулация-флокулация, а използваните вещества се наричат ​​коагуланти. Изборът на оптимален коагулант за определена вода, която ще се третира, се определя въз основа на лабораторни изследвания.

Алуминиев Поли хлорид (PAX)

Алуминиевият поли хлорид (PAX) е ефективен коагулант подходящ за пречистване на питейни и отпадъчни води. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Фосфор и обема на утайката. Алуминиевият поли хлорид е ефикасен за употреба при всякакъв вид вода (дории при ниски температури), ефективен е в сравнително ниски дози […]

Научете повече ↠
Алуминиев Сулфат

Aлуминиевият сулфат е коагулант базиран на тривалентни алуминиеви активни съединения, който може да се използва в пречистване на питейни и отпадъчни води, калибриране при производство на хартия и много други промишлени дейности. Продуктът чрез своето действие подпомага ефективно намаляване на нивата на БПК5, ХПК, Неразтворени вещества и обема на утайката. Използването на алуминиевия сулфат при […]

Научете повече ↠
Железен сулфат

Железният сулфат е коагулант с активно вещество базирано на тривалентно желязо. Продуктът намира широко приложение за ефикасно пречистване на битово-фекални и промишлено води поради своята стабилност в сравнение с други соли на желязото, своята по-малка корозивност в сравнение с други подобни химикали (напр. Железен хлорид) и факта, че не изисква специални мерки при съхранение. 
Други […]

Научете повече ↠
Железен трихлорид

Железният хлорид е червеникаво кафяво, течно, силно корозивно вещество с активна съставка базирана на тривалентно желязо и концентрация около 12% Fe3 +, което се използва главно при третиране на промишлена вода с цел коагулация и оттам намаляване на нивата на ХПК, БПК5, Неразтворени и екстрахируеми вещества, и отстраняване на фосфор и амонии. Предимство на предлагания […]

Научете повече ↠
Безплатна консултация