Флокуланти

No ACF gallery field data found

Процесът на флокулация е процес приложим при пречистване на вода, уплътняване и обезводняване на утайките, при който се получава окрупняване на частиците образувани по време на коагулационната стъпка и формиране на т.нар. флокули. Такова третиране може да се приложи само след коагулация, туй като при нея намаляването на силите на отблъскване между частиците благоприятства образуването им в съвкупности, а флокулацията, от своя страна подпомага растежа и ускорява отделянето на тези фазите от частици. Протичането на упоменатият процес преминава под въздействието на полимер - вещество, съставено от молекули с високо молекулно тегло, образувани от голям брой идентични молекули, наречени мономери, свързани с ковалентни връзки. Електрическият заряд (+ или -) на флокуланта се избира в зависимост от естеството на частици разтворени във водата, като обикновено анионен флокулант (-) се прилага на минерални частици, а катионен флокулант (+) на органични частици.

Флокуланите (+ или -) се продава в твърда и течна форма:

Суха, прах

Течна, 0.15-0.35%

Може да се нуждаете също от

Автоматични Станции за подготовка на поли-електролит PAP

Автоматичните станции за подготовка на поли-електролит PAP® позволяват подготовката (смесването с вода), узряването и дозирането на гранулиран поли-електролит да се извършва автоматично по непрекъснат и лесен начин.
 Предлаганото оборудване е съставено от фуния..

Научете повече ↠
Автоматична станция за подготовка емулгиран поли-електролит PAPE

Автоматичната станция за подготовка на емулгиран поли-електролит PAPE® е представлява автоматизирано оборудване за подготовка и дозирането на течни полимери, което позволява съкращаване на времето за узряването им. Предлаганото оборудване се състои от основен резервоар изработен от полиестер, подсилен с фибростъкло, миксер за постигане на оптимална концентрация на течен полимер, две дозиращи помпи, едната за подаване […]

Научете повече ↠
Флотатор

Флотаторите Anaconda® са високо ефективни (до 99%) системи за физико-химично отстраняване на неразтворени вещества от отпадъчни води. Протичащият процес на „флотация”, при който, под въздействието на разтворен въздух замърсителите образуват „флокули” и флотират (изплуват), което довежда до тяхното отстраняване от повърхностен скрепер. В друг етап от работа на...

Научете повече ↠
Безплатна консултация