Натриев хипохлорит

No ACF gallery field data found

Натриевият хипохлорит (12,5 %) се използва за пречистване на водата като окислително и дезинфекционно средство. Неговото използване е предпочитана техническа възможност в малки пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода поради факта, че инсталациите за дозиране му са максимално опростени. Процесът на дозиране на разтвор на натриев хипохлорит може лесно да се контролира чрез автоматични инсталации, в зависимост от концентрацията на използвания продукт, дебита на водата за третиране и / или необходимата стойностна на остатъчна концентрация на хлор във водата. При работа с хипохлорит се препоръчва повишено внимание поради същността му на агресивен дразнител на респираторната лигавица и възможността за отделяне на дразнещи газове (хлор и азотни оксиди) при нагряване на слънце. Относно съхранението на натриевият хипохлорит е препоръчително неговото съхранение в метални резервоари с антикорозионна защита при температури от макс. 25 ° C, на сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Може да се нуждаете също от

Натриев хлорит

Натриевият хлорит (25%) се използва в продължение на много години за микробиологично пречистване на отпадъчни води.

Научете повече ↠
Безплатна консултация