Дезинфектанти

No ACF gallery field data found

Процесът на пречистване на водата е довело до намаляване на болестите, предавани по вода поради факта, че повечето от патогенните микроорганизми (бактерии, вируси и паразити) се елиминират в етапите на коагулация, флокулация, утаяване или филтрация. За да има безопасна питейна вода необходимо условие е и процеса на дезинфекция. Най-често използваните дезинфектанти са: хлор, пероксид, бром, сребро, озон и ултравиолетови лъчи, като всеки от тях има предимства или недостатъци и може да се използва за дезинфекция на вода при определени условия.

Натриев хипохлорит

Натриевият хипохлорит (12,5 %) се използва за пречистване на водата като окислително и дезинфекционно средство. Неговото използване е предпочитана техническа възможност в малки пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода поради факта, че инсталациите за дозиране му са максимално опростени. Процесът на дозиране на разтвор на натриев хипохлорит може лесно да се контролира чрез автоматични […]

Научете повече ↠
Натриев хлорит

Натриевият хлорит (25%) се използва в продължение на много години за микробиологично пречистване на отпадъчни води.

Научете повече ↠
Безплатна консултация