Разходи за инсталиране и експлоатация

Септична яма
(изгребна яма)

Препоръчително е разполагаемия обем на попивната яма да е достатъчен за минимум 5 дни, при 135 л/ж/д обемът за еднофамилна къща е 2700 л. Примерни размери на попивна яма 2 х 1 х 2 м (д / ш / в) с полезен обем 3 м3.

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 500 лв.
2. Изграждане на стомано-бетонова конструкция - 1000 лв.

Експлоатация

1-ва година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 180 лв. всяко – 720 лв

2-ра година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 180 лв. всяко – 720 лв

3-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 180 лв. всяко – 720 лв

4-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 180 лв. всяко – 720 лв

5-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 180 лв. всяко – 720 лв

Общи разходи при 5 год. експлоатация = 5100 лв.

Анаеробна станция
(пречиствателна станция без въздух)

Инсталирането на този вид пречиствателна станция предполага подземно позициониране и наличието на стомано-бетонов фундамент като основа

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 500 лв.

2. Изграждане на стомано-бетонов фундамент - 400 лв.

3. Цена на съоръжението 2000 лв. (1700-2300)

Експлоатация

1-ва година - мин. 3бр. извозвания с фекалка, 180 лв. - 540 лв

2-ра година - мин. 3бр. фекалки, 180 лв. - 540 лв; 1бр. подмяна на пълнеж - 200 лв., общо 740 лв.

3-та година - мин. 3бр. фекалки, 180 лв. -540 лв

4-та година - мин. 3бр. фекалки, 180 лв. - 540 лв; 1бр. подмяна на пълнеж -200 лв., общо 740 лв.

5-та година - мин. 3бр. фекалки, 180 лв. - 540 лв

Общи разходи при 5 год. експлоатация = 6 000 лв.

Аеробна станция
(пречиствателна станция с въздух)

Инсталирането на този вид пречиствателна станция предполага подземно позициониране и наличието на стомано-бетонов фундамент като основа, както и захранване на съоръжението с ел. енергия

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 500 лв.
2. Изграждане на стомано-бетонов фундамент - 400 лв.
3. Цена на съоръжението 4600 лв. (4300-4900)

Експлоатация

1-ва година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

2-ра година - консумация ток 10лв/мес. – 120 лв.; мин. 1бр. фекалка, 180 лв., общо 300 лв.

3-та година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

4-та година - консумация ток 10 лв/мес. - 120 лв.; мин. 1бр. фекалка, 180 лв., общо 300 лв.

5-та година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

Общи разходи при 5 год. експлоатация = 6 460 лв
Безплатна консултация