Профит

Септична яма
(изгребна яма)

Разглеждаме случай с попивна яма, тъй като при изгребна разходите са значително по-високи. Препоръчително е разполагаемия обем да е достатъчен за минимум 5 дни, при 135 л/ж/д  за еднофамилна къща той е  2700 л. Примерни размери щ 2 х 1 х 2 м  (д / ш / в) с полезен обем 3 м3.

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 300 лв.
2. Изграждане на стомано-бетонова конструкция - 700 лв.

Експлоатация

1-ва година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 120 лв. всяко – 480 лв.,
Добавяне на бактерии 100 лв. годишно, общо 580 лв.

2-ра година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 120 лв. всяко – 480 лв., Добавяне на бактерии 100 лв. годишно, общо 580 лв.

3-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 120 лв. всяко – 480 лв., Добавяне на бактерии 100 лв. годишно, общо 580 лв.

4-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 120 лв. всяко – 480 лв,. Добавяне на бактерии 100 лв. годишно, общо 580 лв.

5-та година - мин. 4бр. извозвания с фекалка, 120 лв. всяко – 480 лв., Добавяне на бактерии 100 лв. годишно, общо 580 лв.

Общи разходи за 5 год. експлоатация = 3900 лв.

Анаеробна станция
(пречиствателна станция без въздух)

Инсталирането на този вид пречиствателна станция предполага подземно позициониране и наличието на стомано-бетонов фундамент като основа

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 300 лв.
2. Изграждане на стомано-бетонов фундамент - 200 лв.
3. Цена на съоръжението 1600 лв. (1400-1800)

Експлоатация

1-ва година - мин. 3бр. извозвания с фекалка, 120 лв. - 360 лв

2-ра година - мин. 3бр. фекалки, 120 лв. - 360 лв; 1бр. подмяна на пълнеж - 100 лв., общо 460 лв.

3-та година - мин. 3бр. фекалки, 120 лв. - 360 лв

4-та година - мин. 3бр. фекалки, 120 лв. - 360 лв; 1бр. подмяна на пълнеж -100 лв., общо 460 лв.

5-та година - мин. 3бр. фекалки, 120 лв. - 360 лв

Общи разходи за 5 год. експлоатация = 4 100 лв.

Аеробна станция
(пречиствателна станция с въздух)

Инсталирането на този вид пречиствателна станция предполага подземно позициониране и наличието на стомано-бетонов фундамент като основа, както и захранване на съоръжението с ел.енергия

Първоначална инвестиция

1. Извършване на изкопни работи – 300 лв.
2. Изграждане на стомано-бетонов фундамент - 200 лв.
3. Цена на съоръжението 3350 лв. (3200-3500)

Експлоатация

1-ва година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

2-ра година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.; мин. 1бр. фекалка, 120 лв., общо 240 лв.

3-та година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

4-та година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.; мин. 1бр. фекалка, 120 лв., общо 240 лв.

5-та година - консумация ток 10лв/мес. - 120 лв.

Общи разходи за 5 год. експлоатация = 4690 лв.