Пречистване на индустриални води

Месодобив и месопреработване

Отпадъчните води от този вид промишленост се характеризира с висок обем, голямо органично натоварване и завишено съдържание на твърди вещества, като основни източници на генерирането им са процесите на клане, разфасоване и бланширане, както и почистването на съоръженията и каналите.
Предлаганото оборудване работи изключително успешно по отношение на отделянето на твърдите вещества от маслата и мазнините, а при обработка...

Научете повече ↠
Млекопреработване

Характерно за този вид отпадъчни води, формирани главно при измиването на оборудването и процеса на стерилизация, е високата концентрация на мазнини и масла в тях, наличието на потоци с различно ниво на pH, значителна  часова неравномерност при изпускането на вода, както и...

Научете повече ↠
Хранителна и консервна индустрия

Този вид промишлени води се характеризират с високо съдържание на суспендирани твърди вещества, разтворени органични материали и протеини. В зависимост от специфичната дейност на...

Научете повече ↠
Преработка на риба и рибни продукти

Отпадъчните води от тези промишлености, получени в процеса на почистване на изходните продукти и екстракция на кости имат висока химична потребност от кислород (ХПК) поради завишено съдържание на органични материали, твърди вещества, масла и мазнини, в определени случай придружени и от наличие на високо ниво на...

Научете повече ↠
Химическа и фармацевтична индустрия

В процесните води от тези индустрии съществува голяма вариативност в зависимост от използваните суровини и технологии за производство. В различните категории има наличие на оцветители, добавки, бионеразградимо органично съдържание или инхибитори. Освен това, те могат да бъдат силно корозивни, поради което...

Научете повече ↠
Текстилна индустрия

Разнообразието на технологичните води от тези индустрии е голямо в зависимост от конкретната дейност, но като цяло общото при тях е необходимостта от премахване на високи нива на...

Научете повече ↠
Хартиена индустрия

Индустриалните производства от този вид използват големи количества вода в производствения процес, което води до отделяне високи дебити отпадъчни води които трябва да бъдат пречистени. Основна задача, която следва да се постига освен пречистването на...

Научете повече ↠
Безплатна консултация