Изпълнение на обекти

Еднофамилна къща, с. Остра Могила, общ. Стара Загора, 6 ЕЖ

Еднофамилна къща, с. Кладница, общ. Перник, 1-5 ЕЖ

Еднофамилна къща, с. Братушково, общ. Сливница, 4 ЕЖ

Еднофамилна къща, с. Дивотино, общ. Перник, 1-5 ЕЖ

Еднофамилна къща, с. Кладница, общ. Перник, 1-5 ЕЖ

Еднофамилна къща, с. Храбрино, общ. Пловдив, 1-5 ЕЖ

Почивна база, с. Зорница, общ. Смолян, 50 ЕЖ

Еднофамилна къща, гр. София, кв. Горна баня, 1-5 еж

Производствено предприятие, гр. Пазарджик, 50 ЕЖ

Еднофамилна къща, гр. София, кв. Симеоново, 5-8 ЕЖ

Офис, склад и шоурум, гр. София, кв. Божурище, 15 служители

Еднофамилна къща, гр. София, кв. Симеоново, 1-5 ЕЖ