Химически реагенти

Корекция на pH

Измерването на рН е сред най-важните химически стойности, нейното определяне и контрол е стандартна дейност в много промишлени приложения, в това число и в обработката и пречистването на вода. Желаното ниво на рН в процеса на неутрализация може да бъде регулирано чрез...

Научете повече ↠
Коагуланти

В процеса на пречистване на води най-фините частици разтворени във водата не се утаяват докато водата е в покой, тъй като са отрицателно електрически заредени и се отблъскват помежду си. За да се постигне по-добър ефект на отстраняването им, се използва химическа обработка. При този метод във водата се въвеждат положително заредени вещества, които влизат в химична реакция с разтворените във вода и формират окрупнени неутрално заредени съединения. Така получените агломерации под формата на големи флокули бързо се отлагат, като при наличието на разбъркване на течността ефектът е по-висок. Този процес се нарича коагулация-флокулация, а използваните вещества се...

Научете повече ↠
Флокуланти

Процесът на флокулация е процес приложим при пречистване на вода, уплътняване и обезводняване на утайките, при който се получава окрупняване на частиците образувани по време на коагулационната стъпка и формиране на т.нар. флокули. Такова третиране може да се приложи само след коагулация, туй като при нея намаляването на силите на отблъскване между частиците благоприятства образуването им в...

Научете повече ↠
Дезинфектанти

Процесът на пречистване на водата е довело до намаляване на болестите, предавани по вода поради факта, че повечето от патогенните микроорганизми (бактерии, вируси и паразити) се елиминират в етапите на коагулация, флокулация, утаяване или филтрация. За да има безопасна питейна вода необходимо условие е и процеса на дезинфекция. Най-често използваните дезинфектанти са...

Научете повече ↠
Безплатна консултация